2021/09/29
                  
4 هفته قبل

آدرس: کرمان-شهرک خواجو- خیابان سما-موسسه آموزش عالی مهر کرمان
تلفن: ۰۳۴۳۳۲۴۲۶۵۰-۴

شماره تلفنهای مهم موسسه جهت تماس

۳۳۲۴۲۶۵۲-۳۳۲۴۲۶۵۴-۳۳۲۴۲۶۵۷-۰۳۴

۱کاردانی پیوسته حسابداری ۱۵ کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی
۲ کاردانی کامپیوتر-نرم افزار ۱۶ کارشناسی پیوسته رشته حسابداری مالیاتی
۳ کاردانی مدیریت خانواده ۱۷کارشناسی ناپیوسته مدیریت جهانگردی
۴ کاردانی مدیریت صنعتی ۱۸ کارشناسی ارشد رشته حسابداری سال۹۲
۵ کاردانی ناپیوسته حسابداری ۱۹ کارشناسی ارشد حسابداری سال ۹۳به بعد
۶ کارشناسی حسابداری ۲۰ کارشناسی رشته فقه و حقوق اسلامی
۷ کارشناسی پیوسته حسابداری(حسابرسی) ۲۱ کارشناسی ارشد مدیریت مالی
۸ کارشناسی رشته اقتصاد بازرگانی ۲۲ کارشناسی ارشد حسابرسی
۹ کارشناسی رشته مدیریت امور بانکی ۲۳ کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی – تجارت الکترونیک
۱۰ کارشناسی ناپیوسته رشته حسابداری ۲۴ روانشناسی
۱۱ کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ۲۵ کارشناسی حسابداری سال ۹۶به بعد
۱۲ کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه
۱۳ کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی غیر مرتبط
۱۴ کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی مرتبط

نویسنده : kermanblog

با شروع هر کاری به پایان نزدیک می شویم!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست های مرتبط