2021/09/21

دانشگاه غیرانتفاعی فرهیختگان

آدرس : کرمان-بلوار جمهوری اسلامی-بلوار رضوان-تقاطع بلوار رضوان و بعثت-ضلع غربیتلفن : ۰۳۴۳۲۸۲۰۷۹۳نمابر : ۰۳۴۳۲۸۲۰۷۹۲ لیست رشته های دانشگاه غیر انتفاعی فرهیختگان مهندسی عمرانحسابداریروانشناسیمدیریت امور بانکیمدیریت بازرگانیمدیریت صنعتیکاردانی امور بانکیکاردانی حسابداریکاردانی مدیریت صنعتی

                2021/09/20

بوستان پدر

آدرس: کرمان، خیابان شهدا، شهدا بیست و دو (گل آرا)، شهدا بیست و هشت

                2021/09/20

بوستان رادیو

آدرس : کرمان،شهرک رجایی،خیابان. بهشتی،خیابان. بیست و چهار آذر

                2021/09/20

بیمارستان کلینیک ثامن الحجج

آدرس: انتهای خیابان شهید رجاییتلفن: ۳۴۳۲۷۳۴۵۰۹ مرکز درمانی بیماری های خاص

                2021/09/20

بیمارستان نوریه

آدرس: کرمان – سه راه مدیریت بیمارستان اعصاب و روان نوریهتلفن: ۳۴۳۳۱۲۶۶۰۱ بخش های بستری بیمارستان اعصاب و روان نوریه روان پزشکی زنان – روان پزشکی مردان

                2021/09/20

بیمارستان کلینیک جوادالائمه

آدرس: خیابان ابوذر شمالی کوچه ۲۵تلفن: ۳۴۳۲۵۱۰۰۲۵